Қош келдіңіз!

Серіктестер үшін

Tengri Bank әрқашан ынтымақтастық орнатуға дайын.

Серіктестік қызметтер:


Серіктестің ақпараттық жүйелерін банк жүйелерімен интеграциялау үшін біз жабық API ұсынамыз.

Банктің API қызметтері:

- Шотты резервтеу және ашу

- Банктік шоттарды басқару (баланс, үзінді көшірме және т.б)

- Банк ішіндегі және сыртқы аударымдар

- Бюджетке жүргізілетін төлемдер

- Бөлімшелердің мекен-жайлары

- Валюталар бағамы


Сізге қызықты ма? Өзіңіз туралы ақпаратты api@tengribank.kz мекен-жайына жіберу арқылы бізбен байланысыңыз


Құжаттар

Өтінімді рәсімдеу
Өтінімді рәсімдеу
Өтінімді рәсімдеу
Өтінімді рәсімдеу
Түйіндемені жіберу
Сіздің ТАӘ:
Хабарлама тақырыбы
Сіздің түйіндемеңіз:
Ілеспе хат:
Кредитті алдын ала рәсімдеу
Клиент
Байланыс ақпараты
Қазіргі кездегі жұмыс орны:
Қарыз алушының ай сайынғы кірістері:
Ай сайынғы шығыстар:
Авторландырылған жолдау
Сіз


* Внимание! Банк не сможет оповестить Вас о ходе рассмотрения обращения при отсутствии контактных данных. Для подачи авторизованного сообщения, перейдите по ссылке https://tengribank.kz/compliance_control